8 نفر از اعضای گروه داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل به دار مجازات آویخته شدند.

8 نفر از اعضای گروه داعش که در سال 96 طی یک اقدام به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل حمله کرده بودند به دار مجازات آویخته شدند.

این افراد در فروردین و اردیبهشت امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شدند.