خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی واگذار می‌شود

جمشید تقی زاده گفت: تلاش می‌کنیم در سال 98 صندوق بازنشستگی تنها وظیفه سیاست‌گذاری و نظارتی را ایفا کند و خدمات رفاهی به کانون‌های بازنشستگی واگذار شود تا آن‌ها این موضوع را مدیریت کنند.
وی افزود: این برنامه در صورتی امکان‌پذیر است که کانون‌ها رسمیت یافته و مجوز دار شوند چرا که با توجه به گسترش فعالیت کانون‌ها در استان‌ها و ارتباط با مدیریت‌های استانی و بازنشستگان، این نهادهای مدنی می‌توانند خدمات بهتر و نزدیک به عدالتی را به بازنشستگان ارائه کنند.

تقی زاده با اشاره به برخی آمار در حوزه سالمندی و بازنشستگی و لزوم برنامه‌ریزی برای این دوران، اظهار داشت: بــر اساسنتایجسرشــماری سال95 مرکز آمار ایران، حـدود 72درصدسالمنداندر نقاطشـهریزندگیمی‌کنند و بیشــتریننسبتســالمندیجمعیــت در استان‌های گیلان،مازندرانو تهـراناست.
وی ادامه داد : همچنین تنهـا 46درصدجمعیت سالمندان باسـوادهستندو 27درصداز آن‌ها بــدونهمسرزندگیمی‌کنند یعنی حــدود 46درصدزنــان و 9درصدمــردانبدون همسر هستند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همچنین حــدود یک‌چهارم سالمندان نیــز شــاغل و در بــازار کار حضور دارند.

تقی زاده با اشاره به حمایت صندوق بازنشستگی کشوری از سفرهای نوروزی بازنشستگان گفت: این صندوق در حوزه توسعه گردشگری به‌خصوص توسعه گردشگری سالمندی در کشور پیشرو است و امسال نیز سفرهای نوروزی را با محوریت شرکت‌هایپرشینگلفو در سایت خاتم تور، ایران‌گردی و جهانگردی وسفرکارتملی و همچنین دهکده آب‌درمانی محلات انجام می‌دهد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین به اهمیت کانون‌ها و فعالیت‌های بازنشسته محور این صندوق اشاره کرد و افزود: با مجوز دار شدن کانون‌ها که فرآیند اجرای آن همچنان در حال انجام است، برای سال آینده هدف ما برون‌سپاری خدمات رفاهی بازنشستگان به کانون‌های بازنشستگی است تا صندوق صرفاً به‌عنوان یک ناظر و سیاست‌گذار در این امور حرکت کند و خدمات رفاهی به شکل واقعی، «بازنشسته محور» شود.

تقی زاده ادامه داد: این طرح به‌خصوص در حوزه گردشگری و مدیریت خانه‌های امید قابل‌اجرا است و برای سال آینده کانون‌ها محور فعالیت در سه حوزه گردشگری، جشنواره فرهنگی و ورزشی و همچنین درمان شوند.

انتهایپیام /